Tags

, , , , ,

Image

Sedan ett halvår tillbaka finns en app för Android och iOS som gör det möjligt för vem som helst att sälja sina bilder till olika tidningar i landet. I stället för att vända sig till en specifik tidning läggs bilden ut till många medier för försäljning.

Medborgarjournalistik och läsarmedverkan tar allt större plats i dagens journalistik.
Läsarbilder kan man se dagligen i de flesta tidningarna. Nu finns också en app som kan hjälpa amatör- och frilansfotografer att få sina bilder sålda. Appen heter Cellnews och är utvecklad av tre killar från Skåne.
– I och med mobilkamerans utveckling och att många börjat använda smarphones såg vi att det fanns en marknad för nyhetsbilder som är tagna av privatpersoner, säger Johan Bredahl, en av delägarna i Cellnews AB.

Följer försäljningsprocessen
I appen laddar användarna upp bilder, för att sedan sätta sitt försäljningspris. Användarna som inte har kunskaper om prissättning länkas vidare till Svenska Fotografers Förbund, som ger rådgivning om hur hur mycket de ska ta betalt. Sen är arbetet gjort. När bilden säljs av Cellnews meddelas fotografen. Johan Bredahl berättar att genom att nå ut till fler mediehus ökar chansen att få bilden såld. Dessutom ökar insynen i försäljningsprocessen.
– Chanserna blir ju mycket större. Enskilda tidningar har en egen tjänst där man kan skicka in bilder. Då kan man inte följa själva försäljningsprocessen. Då vet man inte om, eller hur mycket, man kommer få betalt. Med oss finns säkerheten att man redan har ett pris och att vi meddelar direkt när bilden köps..

Lättast sålt i Skåne
Cellnews samarbetar i dagsläget med Laholms Tidning, Skånska Dagbladet och Norraskåne.se.
Att killarna dessutom är från Skåne innebär att flest bilder också säljs i Skåne. ‘
– Ungefär 50 procent av de bilder vi säljer, säljs i Skåne. I och med våra samarbeten är det också störst chans att få bilderna sålda om de går att relatera till Skåne. Samtidigt säljs resterande 50 procent till övriga Sverige. Vi jobbar på att utveckla våra samarbeten. Vi har trots allt bara jobbat med det här i mindre än ett halvår. Målet för framtiden är den internationella marknaden, säger Johan Bredahl.

Johan Rodfelt

Länkar:
Cellnews
Svenska Fotografers Förbund

Advertisements