En blogg med sex miljoner läsare om dagen måste vara något unikt och speciellt. Det är inte svårt att räkna ut vad det är för slags innehåll som engagerar denna mängd av människor. Det ligger i människans natur att vara nyfiken och vad är ett mer passande ämne än skvaller?

Det ringer inte många klockor när folk hör namnet Mario Armando Lavandeira Jr. Däremot är namnet Perez Hilton, som han också går under, mer bekant. Perez Hilton är en av världens största bloggare med sex miljoner läsare om dagen.

Bloggen fokuserar på skvaller om kändisar, främst i Hollywood. Det intressanta här ligger i besökarantalet. Perez Hilton har möjligheten att nå ut och påverka miljontals av människor. Frågan är hur källkritiska dessa läsare är.

Amanda Andersson

Advertisements